Velské skládací čluny přepravitelné v osobním autě s přenosnými lodními motory

Skládací čluny s motory nad 10 HP