4) Rozdíly RIBs

#4 Rozdíly RIBs

Adventure: Vnější pásek spojující laminátový trup a nafukovací tubu | Stejný pásek je i z vnitřní strany

> Rozdíly mezi koncepcemi u jednotlivých výrobců: Základní rozdíly spočívají v tom, zda má člun  RIB odnímatelné tuby nebo napevno posazené na trupu. Klasickým řešením je napevno osazená tuba, kterou nelze ze člunu sundat jinak než mechanickým odříznutím od laminátu. Pevní se ke trupu dvojím způsobem: 

1/ pásek materiálu těsní spojnici na straně dna a vnitřní spoj je izolován (obvykle pryžovým) páskem po celém vnitřním obvodu spojnice tuby a laminátové podlahy, zde však není zaručená naprostá vodotěsnost vnitřního spoje pro nečistoty a pevné částice;

2/ tuba je pevněná dvěma a více obvodovo-styčnými pásky materiálu, které zakrývají jak spodní spojnici, tak vnitřníRozdíl a výhoda pevnění tuby z vnitřní i vnější strany (nejlépe v kombinaci s nalepením tuby na styčnou plochu s laminátem na 100% plochy) je oproti vnitřními pryžovému pásku naprostá izolace spojnice tuby a laminátu od veškerých nečistot a kamínků, které by mohly tubu v průběhu času prodřít. To znamená i snadnější údržbu při čištění, kdy nePodrobný rozbor částí člunu Adveture Vesta V-450musíte plováky vyfukovat a odtahovat je nebo sundávat, abyste dosáhli na těžko přístupná místa, kdy by mohly zůstat pevné částice poškozující tubu. Čištění plováků, kterou jsou přichycené jen jedním páskem je velmi náročné a jelikož se vám s největší pravděpodobností nikdy nepodaří zcela očistit tato těžko přístupná místa (vysavač je zde nezbytný), může to znamenat výrazné zkrácení životnosti vašeho člunu. Proto také italská škola výroby RIBs člunů používá bez výjimek pevnění tuby minimálně dvěma pásky - vnitřní a vnější. Takový člun vyčistíte nejsnadněji a jeho životnost je již konstrukčně určitě delší než u jiných řešení.

Pozn.: Výše přiložená fotografie obsahuje podrobný pohled na člun RIB - pravým tlačítkem ji můžete otevřít v plné velikosti v novém panelu/okně.

3/ Naproti tomu výhodou odnímatelných plováků je určitě snadnější servis při vážném poškození, jelikož tubu lze opravovat pohodlněji, případně ji zcela vyměnit - to ovšem lze i u napevno umístěných tub, jen práce servisního technika není tak snadná - ale to Vás jako uživatele nemusí vůbec trápit! Nenechte se však zmýlit zdánlivými výhodami odnímatelného řešení - prodejci argumentují tím, že odnímatelné řešení umožňuje snadné čištění prostoru mezi tubou a laminátem, protože tubu sundáte; dalším plusovým bodem by měla být možnost sundání tub na dobu přepravy, aby člun měl menší odpor vzduchu... Nikdo vám už ale při této argumentaci nezmíní, že nafukovací tuby u člunu délky cca 4 m musí sundávat několik osob a nijak rychle to nejde, jelikož nafouknuté tuby klíní ve žlábku, který je po celé své délce drží (tudíž nejdou sundat) a vyfouknuté se naopak zasekávají, jelikož nedrží tvar. Tuba člunu délky kolem 4 m může vážit až polovinu jeho hmotnosti v případě lehkých skořepin, tzn. 50 - 70 kg, v závislosti na použitém materiálu. U člunů velikosti 5 m a více hmotnost tub rozhodně neklesá :) Je-li na výrobku jakákoli nepřesnost nebo dostal-li se do žlábku držící tubu kamínek, čeká vás pravděpodobně o to těžší práce. Kdybyste chtěli snížit odpor vzduchu během přepravy tím, že plováky sundáte, nejprve pomyslete na to, kam uložíte zcela neskladné tuby, které nemají žádný přepravní vak a které jedna osoba unese jen stěží... Důkazem, že je tento systém v podstatě umělým obchodním výmyslem je fakt, že jej nepoužívá žádný z výrobců profesionálních nebo velkých člunů RIB. Zodiac a Bombard je používají jen pro své rekreační a sportovně-rekreační modely a jsou v podstatě jedinými výrobci, kteří tento systém používají. Praxe ukazuje, že většina majitelů zodiaků plováky svých člunů RIB nesundává z výše vyjmenovaných důvodů, případně jen když je to již zcela nezbytné pro vyčištění spojnice mezi tubou a laminátovým trupem člunu, kde se usazují kamínky a nečistoty, které mohou tubu poškodit.

Když budeme chtít vyjmenovat další rozdíly, pak je nejsnáz odhalíme při jízdě ve vlnách: čím je plocha spojnice tuby a laminátu větší, tím méně tuba vibruje a pohybuje při nárazech o vlny, má větší sklon k absorbci nárazů a méně se pohybuje i při prudkých manévrech, kdy se člun opře tubou o hladinu; je-li pevněná vnitřními i vnějšími pásky, nestane se vám, že při dopadu po skoku na vlně prudkým přitlačením tuby k trupu na vás vytryskne směs nečistot a vody, nebo že budete někdy muset tuby sundávat kvůli čištění.

Výbava

Výbava kokpitu se liší podle typu člunu RIB a zde je to jen na vás, jaká výbava vám vyhovuje a jaké zpracování upřednostňujete. Důležité je, aby konzole řízení, sedačky a další součástí kokpitu byly pevně spojené s palubou buď speciálními šrouby, lepidlem nebo jinak - ale vždy tak, aby ani při velké námaze těchto komponent nebo po delší době nedošlo k jejich uvolnění.

Některé prvky výbavy jsou zvláštní a jejich způsobu montáže nebo uchycení je třeba věnovat zvláštní pozornost. Jde např. o konzolu / tyč pro tahání lyžaře - její umístění i velikost, stejně jako způsob montáže jsou popsány předpisy pro schvalování technické způsobilosti plavidla k provozu. Bohužel ne všichni výrobci toto dodržují.

Nerezové rámy na zádi nebo laminátová křídla mají svá specifika, ale vždy je nutné se ubezpečit, že způsob montáže a jejich konstrukce je pevná a bezpečná. Provází-li daný prvek nějaké technické omezení, ujistěte se, že jej splňuje dříve, než si takový člun pořídíte.

Myslete na to, že k velkému namáhání člunu i jeho výbavy dochází nejen při použití na vodě, ale také při přepravě na přívěsu (nemluvě o specifičnosti námahy na českých silnicích). Proto by měla být laminátová křídla sestavena z co nejmenšího počtu kusů nebo tak, aby vydržely jistou zátěž a otřesy. Nerezové rámy (obvykle z trubek) zhotovené ohýbáním mají obvykle delší životnost a odolnost než svařované.

Shrnutí

Čluny RIBs se mohou lišit zcela zásadním způsobem podle jejich určení - nakolik se zaměřujeme na rekreační nebo sportovní nafukovací čluny, jedním ze zásadních rozdílů je způsob pevnění tuby na laminátový kýl.

Paluba u všech člunů RIBs většinou bývá neklouzavá s pasivním systémem na odtok vody - zda je neklouzavý profil vytvořen gel-coatem a je součástí laminátové skořepiny nebo jde o nějaký typ neklouzavého koberce přidaný až dodatečně, je věcí daného výrobce a poukazuje to na dovednosti výrobce či na zaměření člunu k určitému použití.

Rozdílná bývá i hloubka kokpitu, tedy nakolik nafukovací tuby přesahují palubu. To je důležité pro pohodlí cestujících, ale hlavně jde o bezpečnost posádky - tedy hlubší kokpit je obvykle upřednostňován jako praktičtější.

Některé čluny RIB mají vnitřní úložné prostory (buď pro zavazadla nebo pro technické prvky výbavy plavidla - palivovou nádrž, baterii apod.). Obvyklé se tyto vnitřní prostory vyskytují u větších člunů, ale příďová kotevní schránka je snad dnes již u všech výrobců.

Zpracování plochy paluby je také rozdílné - praktičtěkší jsou zcela rovné paluby, kde je minimum nerovností (odtékání vody a její sbor u zrcadla, přechod k přídní schránce, poky kokpitu atd.). Někteří výrobci z různých důvodů dělají boky palub sešikmené - omlouvá se to způsobem, jakým máte sedět na tubě, ale ve skutečnosti jde o velice nepraktický prvek, hlavně když se potřebujete pro něco natáhnout nebo se zapřít. Jednoduše - paluba má být rovná a bezpečná.

Mnoho výrobců používá pro vnitřní vyztužení trupu dřevo - konstrukce vnitřních výztuh se liší, je asi nemožné arbitrárně rozhodnout, která je nejlepší. Důležité ale je, aby se teto dřevo moc nedostalo do styku s vodou (a uvnitř trupu bude nějaká voda vždy), což je možné jen při dokonalé práci výrobce, kdy pokrývá dřevo laminátem a pryskyřicí, aby nedocházelo ke hnilobě a narušení integrálních součástí konstrukce. Exitují také výrobci, kteří dřevo nepoužívají a staví 100% laminátové trupy. Běžné a přípustná je dřevěná výplň v zrcadle, která je však obvykle nad vodoryskou, tím by však dřevěné elementy u člunů RIB měly končit. Dřevěné elementy trupu nacházající se pod vodoryskou mohou být běžně zaplavovány, např. když člun kotví delší dobu na vodě nebo je nějaká netěsnost u vypouštěcího ventilu apod. Je-li dřevo ve výztužích zhnilé, člun, resp.laminátový trup se může po nárazu o vlnu nebo jiném namáhavém manévru poškodit ztrátou vnitřní pevnosti nebo v horím případě úplně rozlomit.