Poslední fáze opravy nafukovacího člunu - přilepení vnější záplaty

6) Nalepení vnější záplaty

Krok č. 9

Nyní přistupujeme k poslední fázi opravy nafukovacího člunu, během které budeme přilepovat větší, vnější záplatu na člun. Budeme potřebovat kromě lepidla a štětce také tužku, horkovzdušnou pistoli (fén) a váleček nebo jiný vhodný nástroj, kterým záplatu přitlačíme silou na její místo.

Nejprve přiložíme připravenou záplatu na poškozené místo na člunu a obkreslíme ji tužkou, abychom viděli, kam přesně nanášet lepidlo. Tím zamezíme větším přesahům lepidla oproti velikosti záplaty nebo naopak tomu, že lepidlo nebude pod celou záplatou.

TIP: Pokud si na záplatu a člun poznačíte její stranovou orientaci, nestane se vám, že ji přilepíte "obráceně", jelikož jen ve výjimečných případech se vám podaří udělat záplatu zcela identickou a souměrnou ze všech stran a u každého rohu.

TIP: Obkreslený obvod záplaty můžeme oblepit také papírovou páskou nebo jinou samolepící páskou (např. elektrikářskou izolepou), abychom pak snadněji odstranili přesahující lepidlo nebo v ideálním případě úplně zabránili neestetickému přesahu lepidla z pod záplaty. Ale pozor! Pokud nalepíme pásku příliš těsně k obrysu, může se stát, že se během lepení záplata trochu sesune a přelepí pásku, proto mezi obrysem a páskou necháme alespoň 1 mm mezeru.

Vnější, větší záplatu přiložíme bez lepidla na poškozené místo člunu a obkreslíme její obvod tužkou na člun.

Krok č. 10

Nyní naneseme lepidlo v první, tenké vrstvě na poškozené a vyznačené místo na člunu. Dbáme na to, aby vrstva lepidla byla souměrná a zcela pokrývala vyznačenou plochu na nafukovacím člunu. 

Tuto první vrstvu lepidla necháme zcela zaschnout, což potrvá 15 až 20 min - k urychlení procesu schnutí lepidla můžeme opět použít horkovzdušnou pistoli (fén) nastavenou na nižší výkon, aby lepidlo jen ofukovala suchým, horkým vzduchem, ale lepidlo výrazněji nezahřívala.

Po zaschnutí první vrstvy naneseme druhou vrstvu lepidla na poškozené místo člunu. Opět souměrně a v tenké vrstvě. A opět necháme lepidlo zcela zaschnout.

Stejný postup opakujeme i při nanášení lepidla na samotnou záplatu - tedy dvě tenké vrstvy lepidla, rovnoměrně rozetřené na záplatě. Nyní musíme počkat 15-20 min, než lepidlo zcela zaschne.

TIP: Po nanesení lepidla na záplatu se ujistíme, že se záplata vlivem přetažení lepidla mimo její plochu nepřilepila k podložce, na níž jsme ji natírali. Pokud by byla záplata (byť jemně) přilepená k podkladu, tj. po zaschnutí lepidla, při jejím odlepování by mohlo dojít k poškození souvislé vrstvy lepidla na záplatě, což by mohlo způsobit buď nedokonalé přichycení záplaty po celé její ploše ke člunu, a tudíž ve výsledku k netěsnosti opraveného místa, nebo by se na ni vytvořil neestetický žmolek z lepidla, který by působil jako bulka nebo kulička pod záplatou po jejím nalepení na člun.

Lepidlo naneseme na člun ve dvou rovnoměrných a tenkých vrstvách a necháme jej zcela zaschnout. Totéž na záplatu.

Krok č. 11

Nyní nastavíme horkovzdušnou pistoli (fén) na větší výkon a zahřejeme lepidlo na poškozeném místě na člunu na teplotu 70-80°C.

Po nanesení lepidla a po jeho zaschnutí jej zahřejeme horkovzdušným fénem na teplotu 70-80°C.

Krok č. 12

Stejně tak následně zahříváme lepidlo na záplatě, opět na teplotu 70-80°C. 

Lepidlo na záplatě také zahřejeme na teplotu 70-80°C před tím, než ji budeme přilepovat.

Krok č. 13

Posledním krokem celého procesu opravy nafukovacího člunu je přitisknutí záplaty na poškozené místo na člunu. Přikládáme ji tak, abychom zamezili tvorbě vzduchových bublin pod záplatou, a k tomu používáme váleček nebo jiný vhodný nástroj, kterým záplatu přitlačíme silou ke člunu. Pro kvalitu vzniklého spoje je v tuto chvíli důležité, abyste dokázali vyvinout co největší tlak na jednotlivá místa na záplatě - samozřejmě aniž by došlo k jejímu poškození.

Záplatu po jejím přiložení na poškozené místo co nejsilněji přitlačíme ke člunu za pomocí válečku nebo jiného vhodného nástroje.

TIP: V případě, že jste během procesu lepení zjistili, že se vám oprava nezdařila, anebo záplata není na svém místě nebo evidentně netěsní, můžete před definitivním zaschnutím lepidla záplatu silou odstranit během prvních 30 min po nanesení lepidla. Horkovzdušný fén vám v tomto může pomoci, jelikož udrží lepidlo aktivované delší dobu. Nicméně je pak třeba velice důkladně odstranit původní lepidlo (ze člunu, záplatu můžete většinou po takovém odtržení vyhodit) neúspěšného pokusu, než se pokusíte o opravu znovu, což už nemusí být tak jednoduché. Doporučujeme se proto obrátit na odborný servis, který dokáže odstranit zbytky lepidla a provést opravu znovu.

Než znovu vyrazíme na vodu

Ještě na závěr připomínáme, že po provedení opravy nafukovacího člunu je nutné člun min. 24 hod schnout, aby se lepidlo dobře chytilo, než bude možné člun zabalit nebo jej dále používat. To platí obzvláště v případě opravy tlakových komor. Doporučená doba pro schnutí lepidel je však 48-72 hod v závislosti od atmosférických podmínek.

Provádíte-li nouzovou opravu v terénu, nechte lepidlo schnout alespoň hodinu, než budete člun nafukovat nebo skládat - ale musíte se v takovém případě připravit na to, že můžete právě provedenou opravu znehodnotit a že záplata pak nemusí na člunu těsnit.

V závislosti na okolní teplotě a vlhkosti může proces schnutí lepidla trvat různě dlouhou dobu. V ideálním případě doporučujeme veškeré práce provádět v suchých a dobře větraných prostorách, kde je stálá pokojová teplota - ideálně kolem 20°C - jež se nebude v průběhu opravy nebo v době schnutí lepidla výrazně měnit.