Příprava před opravou nafukovacího člunu

1) Příprava před opravou

Před samotnou opravou nafukovacího člunu doporučujeme člun umýt. K tomu dobře poslouží mýdlová voda, na odolnější zašpinění použijte speciální čističe, které jsou určené pro měkké plasty a PVC. To je důležité hlavně v případě, když netěsnost nebo poškozené místo teprve hledáte.

V případech, kdy k úniku vzduchu dochází, aniž by na materiálu bylo znát poškozené místo, doporučujeme, abyste se obrátili na odborný servis, jelikož poškození člunu může být závěžnějšího charakteru. Může jít jen o uvolněné vzduchové ventily, které se přetěsní docela jednoduše, ale také to může poukazovat na narušení vnitřní strukturální pevnosti materiálu, což vyžaduje jiný typ opravy než dále popsaný.

Je-li poškozený nafukovací válec, resp. tlaková komora člunu, pak danou komoru vyfoukneme a materiál člunu rozrovnáme, abychom měli k poškozenému místu dobrý přístup. Je-li poškozené dno člunu nebo jiná část člunu, které nejsou tlakovými komorami, člun můžeme nechat nafouknutý, pokud to pomůže při narovnání materiálu na místě, kde budeme opravu provádět.

Opravované místo, na které budete nalepovat záplaty, umístěte na pevnou a rovnou podložku, jelikož v dalších krocích bude třeba na záplatu působit silou při jejím lepení.

Jakmile jste identifikovali poškozené místo, je třeba jej v rámci přípravy na lepení odmastit. K tomu poslouží líh nebo aceton. Při použití acetonu či ředidla stačí jen malé množství, zároveň dejte pozor, abyste materiál neobarvili hadříkem, kterým dané místo ošetřujete.

Připravte se také na to, že je nutné člun po zalepení nechat min. 24 hod schnout, aby se lepidlo dobře chytilo, než bude možné člun zabalit nebo jej dále používat. To platí obzvláště v případě opravy tlakových komor. Doporučená doba pro schnutí lepidel je 48-72 hod.

V závislosti na okolní teplotě a vlhkosti může proces schnutí lepidla trvat různě dlouhou dobu. V ideálním případě doporučujeme veškeré práce provádět v suchých a dobře větraných prostorách, kde je stálá pokojová teplota - ideálně kolem 20°C - jež se nebude v průběhu opravy nebo v době schnutí lepidla výrazně měnit. Nedoporučujeme opravy provádět při teplotách nižších než 10°C, na přímém slunečním světle ani při příliš vysokých teplotách a nadměrné vlhkosti, jelikož tyto faktory mohou negativně ovlivnit výsledek provedené opravy.