Nalepení vnitřní záplaty uvnitř nafukovacího válce

5) Nalepení vnitřní záplaty

Krok č. 5

Nyní nalepíme připravenou malou záplatu, kterou musíme vtěsnat průžezem (poškozením) dovnitř nafukovacího válce. Před jejím vsouváním je tedy nezbytně nutné, aby lepidlo uvnitř válce i na záplatě bylo suché. Při vsouvání záplaty průřezem dejte pozor, abyste nepoškodili vrstvu lepidla na záplatě. Na složitějších místech nám pomohou kleště nebo jiné nástroje, které nám umožní preciznější manévrování v omezeném prostoru než jen za pomocí prstů na ruce. Dejte také pozor na lepidlo uvnitř nafukovacího válce, aby se vnitřní strany neslepily mezi sebou nebo aby se záplata nenalepila bokem resp. na nesprávném místě, jelikož by pak netěsnila nebo ani nedržela.

Menší záplatu vsuneme průřezem dovnitř nafukovacího válce člunu.

Krok č. 6

Ujistěte se, že záplata je na svém místě. Jde o poslední šanci ji posunout do správné pozice, než ji trvale přilepíme.

Před trvalým přilepením vnitřní záplaty se ujistíme, že je na svém místě ve správné poloze.

Krok č. 7

Nyní příjde na řadu horkovzdušná pistole (fén), který je nastavený na takový výkon, který rozehřeje povrch materiálu na max. 70 - 80°C. Takto dojde k aktivaci lepidla, čímž se zvýší jeho účinnost a adheze, než kdybychom lepili jen za pokojové teploty. Tomuto procesu se někdy říká "svařování za studena", ale jak vidíte, jde jen o nahřání lepidla na teplotu kolem 55°C.

Potřebnou teplotu zjistíte bez dalších zařízení a měřidel orientačně tak, že na zahřívaný povrch (nikoli pod horký vzduch z fénu!) položíme ruku. Pokud povrch nepálí, pak je teplota nižší než 55°C. Pokud už pálí, blížíte se potřebné teplotě a musíte dát pozor, aby při dalším zahřívání nedošlo k poškození či roztavení PVC příliš vysokou teplotou, kterou silnější fény dosáhnou v podstatě během několika sekund navíc.

Abyste nespálili materiál horkovzdušnou pistolí, doporučujeme vyzkoušet její účinnost při různých výkonech na stejném materiálu mimo člun, ještě před lepením - "nanečisto". Vliv na výkon fénu má okolní teplota, vlhkost a samozřejmě materiál.

PVC a jeho vlastnosti při zahřívání se liší nejen v závislosti na jeho tloušťce, ale také na typu výztužné tkaniny a v neposlední řadě na kvalitě spojení jednotlivých vrstev PVC mezi sebou. Některé druhy PVC při trochu větším zahřátí se mohou začít "rozpadat", tj. že dochází k oddělování jednotlivých vrstev od sebe a děje se to nejčastěji u méně kvalitních PVC, vnitřně poškozených materiálů nebo u materiálů na konci životnosti.

PVC používané na člunech Adventure (Platel, Valmex, HEYTex) tyto nedostatky obvykle nevykazuje, proto stačí vyzkoušet na jiném kousku PVC, jak nastavit fén a jeho výkon, resp. koncovou teplotu - o materiál samotný se bát nemusíte.

Objeví-li se při zahřívání lepidla problém s materiálem podobný jednomu z výše popsaných případů, doporučujeme kontaktovat odborný či v ideálním případě autorizovaný servis člunů dané značky, resp. nechat opravu na nich (je-li ještě vůbec možná).

Pomocí horkovzdušné pistole nebo fénu zahříváme lepidlo na aktivační teplotu.

Krok č. 8

Ihned po zahřátí musíme přitisknout záplatu a materiál nafukovacího válce k sobě co největší silou. Čím větší sílu dokážete vyvinout, tím lépe bude záplata držet. K tomu použijeme váleček nebo jiný vhodný nástroj, kterým dokážeme vyvinout vysoký tlak, aniž bychom poškodili samotný materiál. 

Mezi nástroje, kterými můžeme v polních podmínkách nahradit váleček nebo speciální nástroj používaný na výrobě Adventure, patří např. rukojeť velkého šroubováku nebo dokonce samotný plastový obal tvaru válce (červená plastová tuba se šroubovacím uzávěrem), v němž je standardně dodávána sada na opravu člunů Adventure - hrana nám dovolí vyvinout velký tlak a zároveň nepoškodí materiál.

Po přitisknutí necháme opravované místo chvíli vychladnout, ale v podstatě ihned můžeme pokračovat v dalších krocích opravy.

Po zahřátí přitiskneme co nejsilněji záplatu k poškozenému místu.

Tímto je první záplata na místě a můžeme pokračovat s lepením vnějších záplat. Před tím se ale ujistíme, že jsme neslepili nafukovací válec člunu uvnitř (vůči sobě) tím, že trochu pohneme materiál. Záplatu ale nijak nenamáháme, protože proces schnutí je dlouhý, i když se může zdát, že už vše pevně drží.