6) Technologie

#6 Technologie

Pokud se zajímáte o nákup opravdu kvalitního nafukovacího motorového člunu, určitě budete souhlasit, že vedle designu a použitých materiálů na jeho výrobu je extrémně důležité i to, jakým způsobem je daný člun vyrobený. Celková technologická vyspělost výrobce zahrnuje nejen stroj nebo nástroj používaný k výrobě, ale také procesy odladěné na míru použitým materiálům - vše navíc musí být v souladu s designem, který má člun mít. Není zde tedy jen jedna věc, která by odlišila toho nejlepšího výrobce od ostatních, ale budou to tisíce maličkostí, jenž v konečném účtování umožní zhotovit kvalitní produkt.

U nafukovacích motorových člunů můžeme pro přehlednost rozlišit dva základní typy technologie výroby:

1/ Lepení

Lepení je klasická metoda výroby člunů používaná po dlouhá desetiletí již od doby, kdy byl vyroben materiál vhodný na jejich výrobu. Podle toho, jaký základní materiál je výrobcem nakonec použitý (viz oddíl #5 Materiály), vybírá výrobce vhodné speciální lepidlo. Materiál se nejprve ošetří a připraví na proces lepení (obvykle mechanicky a chemicky). Nanese se jedna až dvě vrstvy lepidla (podle typu lepidla, lze nanášet i strojově), někteří jej před dalším postupem zahřejí na pracovní teplotu cca 55-60°C (a nazvou to vulkanizací, tedy "studeným svařováním"), kdy dojde k aktivaci lepidla, kontaktní plochy se stlačí k sobě a nechají nějakou dobu schnout (podle typu místa, lepidla, materiálu, vlhkosti a teploty vzduchu v továrně atd.) - několik hodin až několik dní. Použije-li výrobce vhodné lepidlo, dělníci dodrží předepsaný postup a jsou podmínky zcela ideální, je lepený spoj trvanlivý a odolný. Tento postup je poměrně jednoduchý, rychlý a kromě kvalifikovaných dělníků, nějakého nářadí, horkovzdušných pistolí a lepidla (tužidla a velkého množství acetonu) nepotřebujete nic dalšího k tomu, abyste vyrobili nafukovací člun s životností 2 (nenaplní ideální podmínky procesu výroby) - 20 let (ideální podmínky procesu výroby splněny).

Jsou zde však jisté nevýhody. Problém je však v lidech, jak už to tak bývá: stačí, aby se lepidlo neaktivovalo na pracovní teplotu (tzn. dělník nesprávně nastaví teplotu na horkovzdušné pistoli apod.), došlo jen k nepatrné kontaminaci kontaktní plochy lepidla před nalepením (mastnota rukou, nečistota, nedostatečně precizní příprava před nanesením lepidla apod.) nebo k nedodržení procesu schnutí v ideálních podmínkách a lepený spoj je malou časovanou bombou – pokud jde o nalepené tažné oko, tak jeho odlepení takový problém není, ale jde-li o spoj tlakové komory...

Druhým problémem lepených spojů je pracovní teplota lepidla – i když je většina materiálů PVC a hypalonového typu odolná a nevadí jim ani teploty kolem -30°C, pak lepidlo křehne mnohem, mnohem dříve. Stejně tak na přímém slunci při vyšších teplotách, kdy se stává příliš plastickým a v součinnosti se zvýšením tlaku v komorách dochází k povolování spoje. Pak člun obvykle "bouchne", jak se lidově říká. A nic moc se s tím nedá dělat – a i když jsou menší věci přilepit ještě jednou, opravovat lepené spoje je většinou záležitost jen dočasná.

Dalším aspektem je stáří – tím, že mezi jednotlivými díly materiálu je medium (lepidlo), dochází nejen ke stárnutí materiálu, ale i ke stárnutí media a jeho plastičnosti. Když přestane být plastické dostatečně, praskne a začne docházet k menším netěsnostem nebo rovnou k poškození celého spoje. Bohužel životnost spoje nafukovacích člunu určuje i životnost celkovou...

Abychom lepené čluny jen nekritizovali, uveďme, že nespornou výhodou je právě snadná oprava – např. německý výrobce člunů DSB (používají hypalon) se chlubí tím, že jejich zákazníci mají i 30 let staré lodě, které lze bez problémů opravovat. U hypalonu je totiž ještě jednodušší rozlepit spoj od nahřátí než u PVC, tudíž o to snadněji se vymění celý plát materiálu, na kterém došlo k poškození. Takto se dají vyměnit všechny části člunu bez přílišné námahy – prostě ho rozlepíte horkým vzduchem (při 60°C, kdy dochází ke kritickému oslabení lepeného spoje). No a starý člun je najednou jako nový!

Pro úplnost dodejme, že lepené spoje se objevují u všech značek, jen u některých více nebo méně (větší značky mají některé modelové roky lepené čluny, některé jiné roky svařované – podle toho, kdo je pro ně na zakázku vyrábí). Nafukovací lepené čluny, které jsou k dostání na našem trhu, jsou všechny současné Zoom, nižší modelové řady Bombard, dále celá produkce značek HonWave, Yam, Suzumar, Kolibri, Rapid, Brig, Grand, ZAR, Sportis, boat007 a mnoho dalších. Lepené spoje lze většinou velice dobře rozeznat od svařovaných (hlavně na starších člunech), často mají kratší záruku a obvykle i nižší cenu, což se týká hlavně člunů původem z Asie, kde je kvůli levné pracovní síle minimum automatizace a maximum nepřesností.

2/ Svařování

Svařování je moderní metoda výroby nafukovacích člunů, která je ve světě stavitelů nafukovacích člunů vyhledávaná pro její mnohé výhody oproti lepení, mnohými je však kritizována často pro mýty a nedostatek informací i všech jejich možnostech. Pro jistotu si vyjmenujeme výhody:

  • > svařovaný spoj vyrobíte rychleji a snadněji než lepený - jakmile jednou máte nástroj na výrobu takového spoje;
  • > svařovaný spoj je několikrát pevnější než samotný materiál a dává člunu delší životnost, odolnost a umožňuje universálnější použití;
  • > absence spojovacího media mezi díly materiálu umožňuje eliminovat prvek, který potenciálně zkracuje životnost nebo může být již od výroby nedokonalý (stačí nepřesné množství tvrdidla, odlišný typ lepidla apod.);
  • > větší rozsah pracovních teplot – jak při výrobě, tak při použití.

 

Svařovat lze několika způsoby – ručně nebo strojově, horkým vzduchem nebo vysokofrekvenčně:

2.1/ Vysokofrekvenční svařování používá např. Zodiac, Bombard, Quicksilver nebo Adventure; Zodiac u některých modelů dokáže vyrobit celý člun touto technologií, Adventure ji používá na některé konkrétní díly, kde je tato technologie nejoptimálnějším řešením. Jde o stroje, které pracují s přesně tvarovanými formami, které lisují určité díly na přesně dané místo. Výhodou je rychlost a zaručení téměř 100% výsledku při každém kusu. Nevýhodou, že nelze provařit tlustší vrstvy nebo složitě tvarované či profilované doplňky na 100% kontaktní plochy, a proto se přichytí jen po tenčím obvodu nebo se musí zvolit jiná technologie. Vysokofrekvenční svařování je možné jen strojově, nikoli ručně.

Vysokofrekvenční svařování na výrobě člunů Adventure - malá ukázka

2.2/ Svařování horkým vzduchem je velice oblíbené a rozšiřuje se stále více mezi výrobci, jelikož tyto stroje nejsou tak nákladné na projektaci a pořízení jako vysokofrekvenční. Existuje i ruční obdoba svařování horkým vzduchem, kdy dělník zahřívá spoj a válečkem jej "nalisuje" na sebe, to je ovšem velice nepřesné a zdlouhavé (používá např. Bush nebo Arimar). Mnohem častější je automatizace tohoto procesu v podobě podávacího mechanismu, kotoučů, které vytváří přesný spoj pod stálým tlakem a s precizním okamžitým nastavováním za chodu, které není možné v případě ruční obdoby této technologie. Horkým vzduchem strojově svařuje delší dobu např. Adventure, Valiant, Quicksilver a mnohé americké nebo prestižní evropské značky, jejichž čluny jsou určené spíše profesionálům.

Strojové svařování horkým vzduchem na výrobě Adventure - malá ukázka

Jakékoli strojové procesy a výroba na automatických linkách je mnohem přesnější než ruční, avšak delší dobu trvá, než naučíte stroj optimálně pracovat (tedy než se s ním naučíte pracovat) a dosáhnete spolehlivosti a kýženého výsledku (tedy skutečně pevnější spoje a hlavně ideální přesnost je často kámen úrazu). Jste pak ale schopní si dovolit schovat podélné spoje pod ochrannou lištu, jelikož je člun takto vyrobený mnohem přesnější než při ruční výrobě jakéhokoli druhu. Šetříte materiál, dělníky, čas a náklady: nemusíte čekat několik dní, než lepený spoj zatuhne a můžete s ním pracovat dál. Nehrozí to, že dělníkova chyba zůstane skryta ve spoji a k jejímu odhalení dojde až ve chvíli, kdy vezmete člun na rodinnou dovolenou atd.

Výrobci, kteří používají hypalon na výrobu svých člunů delší dobu a zakládají si na tradičních hodnotách a kvalitě, jejichž symbolem je právě zmíněný druh materiálu, říkají, že nevýhodou svařovaných člunů je to, že nejsou opravitelné (viz výše a metoda opravy člunů z hypalonu). Je to však opět záležitost technické a technologické vyspělosti výrobce – Adventure tvrdí, že je schopný opravit cokoli na svých člunech: tedy vyměnit celý plát materiálu za nový, který se opět navaří místo starého-poškozeného, který bude mechanicky odstraněn.

Další část o technologiích výroby se bude věnovat výrobě laminátových kompozitů, které jsou u nafukovacích člunů součástí hlavně typů RIBs.

Ve videu z Discovery TV (odkaz) je předvedena výroba svařovaného člunu v nejmenované americké manufaktuře. Video ukazuje principy jak  vysokofrekvenčního, tak horkovzdušného svařování (i když jen jedné obdoby) a jde  tedy stručného průvodce výrobou nafukovacího člunu - nutno dodat pochybné kvality vzhledem k propracování detailů, ale i celkovému designu. K technologii samotné dodám jen tolik, že proto se liší kvalita různých výrobců - protože každý z nich si volí vlastní cestu a někdo vyrábí komerční produkt, někdo do nej zakládá i přidanou hodnotu.

Někteří progresivnější výrobci stále vyvíjí nové a nové technologie výroby a snaží se o automatizaci, zpřesnění a zdokonalení výsledku svařování či lepení, vyvíjí se a již se používají (např. u Adventure člunů u vybraných modelů) technologie, které Adventure nazývá hybridními, aby nedošlo k odhalení "tajemství šéfkuchaře". Uvidíme, co budoucnost přinese.